Haptonomie

De behandeling begint met het bewust worden van je eigen lichaam, je houding, de signalen die je afgeeft en je gevoelens. Het helpt je deze gevoelens te herkennen, af te tasten en hierbij een onderscheid te leren maken. De bedoeling is dat je jezelf hierbij beter leert kennen en accepteren. Accepteren dat het goed is zoals je bent. Leren naar je gevoelens te luisteren en te ontdekken om anders met je klachten om te gaan.

Dit gebeurt tijdens het proces van aanraken, bewegen, praten en de verschillende bewustwordingsoefeningen. De bewustwordingsoefeningen zullen voor een groot deel op de massagetafel plaats vinden. In principe wordt op de blote huid behandeld. Alleen de onderbroek en BH blijven hierbij aan. Om afkoeling te voorkomen wordt je bedekt met een handdoek.

Daarnaast besteed ik aandacht aan hoe jij met je energie omgaat en de manier waarop jij ademhaalt. 

Van belang is om dat wat we beoefenen, je ook zoveel mogelijk probeert toe te passen in je dagelijks leven. Hiervoor krijg je “huiswerk” van me mee.

Als haptonoom ben ik je begeleider/coach en niet je adviseur. Ik tracht met jou ordening aan te brengen, waardoor jij in staat bent om verbetering in je omstandigheden en klachten te brengen.